racionalizar 45/raiz cubica de 25

Respuestas

Respuesta dada por: michelon
14
 \frac{45}{ \sqrt[3]{25} } = \frac{45* \sqrt[3]{ 25^{2} } }{\sqrt[3]{25}*\sqrt[3]{ 25^{2} }} = \frac{45* \sqrt[3]{ 25^{2} }}{ \sqrt[3]{ 25^{3} } }= \frac{45* \sqrt[3]{ 25^{2} }}{25}

De hecho ya esta racionalizada la fracción, pero podemos seguir simplificandola:

\frac{45* \sqrt[3]{ 25^{2} }}{25}= \frac{9* \sqrt[3]{ 25^{2} }}{5}=\frac{9* \sqrt[3]{ 5^{3}*5 }}{5}=\frac{9*5 \sqrt[3]{ 5 }}{5}=9* \sqrt[3]{5}
Preguntas similares